Distanceri - "zmija"

Uporaba distancera u svrhu držača distanca među zonama. Štedi se vrijeme potrebno za ugradnju u odnosu na klasične "jahače".

VISINA: 8cm, 10cm I 12cm.